Bazar

Bazar
Bazar i Aulaen i Enghøjhuset.

BAZAR 2017 er lørdag den 29. april

Arrangørgruppen arbejder på at få sammensat et godt program.
Der kommer modeshow, dholtrommer og masser af dans, boder og rigtig lækker mad

Arrangørgruppen:

Heidi, Fozia, Natasa, Simab, Farzana og Saima - beboere
Lisbeth og Kate - Avedøre Bibliotek
Lene - Kulturhuset BuQetten/tovholder
Niels - Fritidsbutikken

Kontaktpersoner

Lene Christensen
Kulturhuset BuQetten
Mail: lct@hvidovre.dk
Mobil: 5084 3953
&
Kate Holm-Fjelster
Avedøre Bibliotek
Mail: kox@hvidovre.dk
Tlf.: 3634 3600


Oplysninger / fotos

Se oplysninger/fotos fra tidligere år


Støt bazaren fremover

Køb en stadeplads ved kræmmermarkederne i Byparken sommeren 2017
Hvert år mangler der penge i budgettet for Bazaren. For at hjælpe på det afvikler Avedøres Venner 4 loppemarkeder mhp. at få bedre økonomi ved Bazar 2018