Historien

Zone 2650 Avedøre har været med siden 2007

GAM3 - udtales "game" - startede som et projekt støttet i 5 år af Integrationsministeriet. Formålet er at få de unge engageret i streetaktiviteter. Ny er GAM3 fondsfinansieret. Fra starten var der fokus på streetbasket, men GAM3 har udviklet konceptet til at dække aktiviteter som dance, soccer, fit og parkour. Hovedsædet er i StreetMekka på Enghavevej, som er et besøg værd. Der er gang i streetaktiviteter hele dagen i de gamle sporvognsremiser med højt til loftet.

Se mere på www.gam3.dk - nedlagt og hedder nu gamedenmark.org pr. 2014

GAM3 startede aktiviteterne i zone 2650 Avedøre i 2007. Et samarbejde mellem den opsøgende medarbejder og Fritidsbutikken med en finansiering af Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune gjorde det muligt.
Projektet hedder GAME fra 2014