Historien

Ord Der Flyver - kampagnen
Ord Der Flyver er en "Fokus på sproget-kampagne”. Børn og voksne arbejder med sproget i institutioner og skoler i Avedøre-området. På mærkedagen skrives de positive ord på ballonerne og sendes ud over Vestegnen. Vi ønsker at fremme en positiv omgangstone og arbejder for integration gennem sprog. Det vigtige arbejde i kampagnen sker på det enkelte sted, hvor børnene hører til. Hele områdets børn er involveret i at arbejde med positiv sprogbrug, sprogstimulering mm. via snakken om positive og negative ord og handlemåder. Mærkedagen er afslutningen på forårets kampagne. Der har også været mærkedage i 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og i 2006. 1000 balloner er sendt afsted hvert år. I 2012 blev der sendt 1300 balloner til vejrs. I 2014 blev der sendt 1200 balloner afsted