Hvem er vi

Fællesfoto

Historiegruppen. Avedøre Stationsby

Vi er en gruppe af beboere og ansatte i Avedøre Stationsby. Vi mødes ca. en gang om måneden i Fritidsbutikkens lokaler for at udveksle gode ideer og historier. Vi får egne lokaler i Trædreporten 3 i løbet af 2015 og afholder åbent hus i de lokaler, når de er klar!

Gruppens arbejde i 2014:

Arbejdet i 2014 har været koncentreret om følgende: Mindernes Café, udarbejdelse af udstillingog powerpointshow til Historieteltet ved afdelings Syds 40 års jubilæum søndag den 1. juni. Efterfulgt af udstilling på Avedøre Bibliotek, samt ved Enghøjhusets indvielse. Historiegruppen
havde stand og udstilling ved Kultur- og Fritidsmesse Hvidovre lørdag den 25. oktober. Udstillingen indeholdt foruden gruppens egne fotos og historier også udstilling om Avedøre fra Forstadsmuseet og store fotos fra jubilæet. Derudover har indretning og nøgleoverdragelse til nye lokaler i Trædrejerporten 3, samt diverse ansøgninger i den forbindelse, taget tid.
Der er desuden udarbejdet retningslinier for indsamling af fotos og historier mm.
Der foregår løbende indsamling af historisk materiale!
Kontaktperson Ebbe Merkelsen tlf. 4050 9092
Email: historiegruppenavedore@gmail.com


Klik på navnene for at læse mere om gruppens medlemmer

Ove Kofod
Viggo Jensen
Ebbe Merkelsen
Niels Tøstesen
Inger Søndergaard - kommer snart
Niels E. Pedersen


Udtrådte af gruppen
Marie Søndertoft Pedersen
Lea Svane